KLIJENT Kolekcionar

USLUGA fotografijsanja

ZADATAK

___

Klijent je poželeo da svoje igračke gleda i odstampane na zidu i u knjizi.