KLIJENT CRIMSON

USLUGA VIDEO PRODUKCIJA

WEB www.crimson-app.com

ZADATAK

___

Mobilna aplikacija koja nudi (‘real-time’) informacije o dešavanjima i svim bitnim (i manje bitnim) mestima u gradu.

Video produkcija koju smo im pružili obuhvata kratke promotivne filmove, u kojima likovi koriste aplikaciju svaki na svoj način, kao ideje/uputstve kako i za šta sve Crimson može da (se) koristi.