KLIJENT Vinarija Bikicki

USLUGA Fotografisanja

ZADATAK

___

Jedna od prestižnih vinarija iz Vojvodine, obratila nam se radi izrade profesionalnih i umetničkih fotografija i vinograda i berbe grožđa, za privatne i PR potrebe.

Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis
Vinarija bikicki, banostor, mirko nahmijas, nahmijas, pecatipotpis, pecat i potpis