KLIJENT Drop caffe

USLUGE Brending | Web | Fotografije

ZADATAK

___

Kintsugi je koncept naglašavanja oštećenja predmeta, koji popravkama pridaje značaj ukrasa, ističe ih kao naročit i jedinstven kvalitet, kao dokaz života i upotrebe stvari, a ne tretira ih kao eventualni nedostatak, kao što bi se očekivalo.

Kroz video prezentaciju predstavljene su ličnosti, karakteri koji su uspešno izašli na kraj sa teškim životnim lomovima, koje su zahvaljujući nepokolebljivom životnom stavu uspešno prevazišli i pretvorili u jedinstven lični kvalitet.

Projekat je rađen 2015. godine.

kintsugi, mirko nahmijas, srbija, beograd, pecat i potpis, pecatipotpis
kintsugi, mirko nahmijas, srbija, beograd, pecat i potpis, pecatipotpis
kintsugi, mirko nahmijas, srbija, beograd, pecat i potpis, pecatipotpis
kintsugi, mirko nahmijas, srbija, beograd, pecat i potpis, pecatipotpis
kintsugi, mirko nahmijas, srbija, beograd, pecat i potpis, pecatipotpis