KLIJENT Josephine

USLUGA fotografijsanja

ZADATAK

___

Fotografisanje hrane i koktela za internet promocije.