KLIJENT BM knifes

USLUGA Snimanja videa

INFO

___

Samostalni zanatski proizvođač noževa potrebit je bio videa o izradi noževa, kako bi lakše promovisao kvalitet i značaj ručne izrade.